Welcome Guest, | Login

SSLC PUBLIC EXAM SCHOOL TOPPERS 2018-2019
Yogesh J
484/ 500
1 Centum
  SOCIAL SCIENCE 
Meenakshi H
481/ 500
 
Swathika G
478/ 500
 
 
CENTUM IN SOCIAL SCIENCE
Yogesh J
484/ 500
 

REMARKABLE WIN
Hariharan C
472/ 500
Narmatha Devi P
471/ 500
Raja Ruby V
470/ 500
Divya Shree S
466/ 500
Subhasri R
460/ 500
Kesavan R
459/ 500
Karthick K
458/ 500
Allwin A
457/ 500
Kannan H
456/ 500
Bhagya Shree R
454/ 500
Hari Prasad R
454/ 500
Ranjani S
452/ 500
Udith Babu P
448/ 500
Kaviya Chellam J
444/ 500
Sowndharya K
444/ 500
Balamurugan S
438/ 500
Raveena S
437/ 500
Sekar A
432/ 500
Guhan Rajan N K
431/ 500
Devendiran G
430/ 500
Nidya Dara S
424/ 500
Soorya D
422/ 500
Jaya Pragash V
419/ 500
Dheenadhayalan V
408/ 500
Samundeeswari S
407/ 500
Chithirai Kumar K
405/ 500
Sindhu Mathi M V
402/ 500
Hariharan K
402/ 500
Sakthi Vel K
398/ 500
Satheesh T
393/ 500
Karthikeyan S
391/ 500
Sri Sanjai S
391/ 500
Dinesh Kumar S
387/ 500
Karthik P
387/ 500
Keerthana G
381/ 500
Monisha V
377/ 500
Kathiravan K
360/ 500
Ishwarya N
359/ 500
Vijaya Lakshmi V
355/ 500
Arul Infant L
354/ 500
Praveen R
348/ 500
Ranjani S
328/ 500
Harish K
304/ 500