Welcome Guest, | Login

SSLC PUBLIC EXAM SCHOOL TOPPERS 2016-2017
Divya P
School First
495/ 500
2 Centum
  SCIENCE  SOCIAL SCIENCE 
Thrisha V
School First
495/ 500
2 Centum
  MATHS  SOCIAL SCIENCE 
Kanmani N
School Second
493/ 500
1 Centum
  SOCIAL SCIENCE 
Akalya K
School Third
492/ 500
1 Centum
  MATHS 
 


CENTUM IN MATHS
Thrisha V
495/ 500
Akalya K
492/ 500
 

CENTUM IN SCIENCE
Divya P
495/ 500
Janani A
491/ 500
Dharani T
489/ 500
Selva Kumar C
471/ 500
Sangeetha M
469/ 500
Praveena Dharshini M
466/ 500
 

CENTUM IN SOCIAL SCIENCE
Divya P
495/ 500
Thrisha V
495/ 500
Kanmani N
493/ 500
Janani A
491/ 500
Bhavani R
487/ 500
Mukilan M
481/ 500
Hema Latha J
479/ 500
Sinobiya C
473/ 500
Nideesh S
471/ 500
Sangeetha M
469/ 500
Rohit Srinath B
466/ 500
Kiruthika S
456/ 500
Subhashini S
453/ 500
Keerthana M
431/ 500
 

REMARKABLE WIN
Janani A
491/ 500
Dharani T
489/ 500
Bhavani R
487/ 500
Mano Shree R
482/ 500
Mukilan M
481/ 500
Rama Gopal R
480/ 500
Hema Latha J
479/ 500
Hema Devi M
477/ 500
Sinobiya C
473/ 500
Nideesh S
471/ 500
Selva Kumar C
471/ 500
Sangeetha M
469/ 500
Dinesh Kumar S
469/ 500
Abinaya B
467/ 500
Praveena Dharshini M
466/ 500
Rohit Srinath B
466/ 500
Akhilandeswari M K
465/ 500
Arun A
465/ 500
Kiran D
460/ 500
Jothi K
459/ 500
Dinesh Kumar J S
459/ 500
Sarath Selvan G
459/ 500
Sridhar K
459/ 500
Rudra Bandhu
458/ 500
Archaya R
456/ 500
Kiruthika S
456/ 500
Dhanush Babu P
454/ 500
Subhashini S
453/ 500
Devaki B
451/ 500
Bala Manikandan K
451/ 500
Milton Johnmuhil
448/ 500
Vigneshwaran M
446/ 500
Logesh R
444/ 500
Abinaya G
440/ 500
Jothika A
439/ 500
Pavithra I
438/ 500
Selva Vinayagam P
436/ 500
Sathya Priya P
434/ 500
Keerthana M
431/ 500
Chandru D
430/ 500
Manoj Kumar G
428/ 500
Yogeshwari V
426/ 500
Aswin S
422/ 500
Keerthana B
416/ 500
Hari Haran P
4141/ 500
Janani P
411/ 500
Pon Kumaran R
404/ 500
Vijaya Kumar G
402/ 500
Janani C
397/ 500
Niranjana K
386/ 500